powrót do listy zapytań

Toruń, 27.02.2014 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach Działania 4.1 PO IG 2007-2013, proszę o przedstawienie oferty na:

pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy i nadzoru budowlanego


w zakresie budowy hali produkcyjnej wraz z maszynownią, transformatorownią i akumulatorownią oraz budynku biurowo-konstrukcyjnego przy ul. Aleksandrowskiej 28/30 w Toruniu – dla etapu II budowy –prac wykończeniowych.
W oparciu o dokumenty dostepne w siedzibie firmy (rysunki konstrukcyjne wszystkich w/w budynków dla stanu surowego) oraz przy zapewnieniu Zamawiającego, iż stan surowy zamknięty zostanie ukończony do dnia 31.03.2014r.

I. Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zakres prac
1. Prace w obrębie budynku biurowo-konstrukcyjnego
   a) położenie tynków
   b) położenie posadzek i wykładzin
   c) malowanie
   d) drzwi wejściowe – instalacja i zakup
   e) elewacje

2. Prace w obrębie hali produkcyjnej
   a) położenie tynków
   b) położenie posadzek i wykładzin
   c) malowanie
   d) zakup i instalacja drzwi wewnętrznych
   e) stworzenie właściwej konstrukcji dachu pod zamontowanie paneli
       fotowoltaicznych
   f) instalacja stanowisk silnikowych – badawczych

3. Prace w zakresie instalacji wewnętrznych – pełnych
   a) wod-kan
   b) wentylacja i klimatyzacja
   c) ogrzewanie
   d) instalacja elektryczna
   e) instalacja alarmowa
   f) instalacja komputerowa
   g) instalacja telekomunikacyjna

4. Prace zewnętrzne
   a) przyłącza wod-kan
   b) przyłącza energetyczne
   c) przyłącze gazowe (do kotłowni)
   d) place i chodniki
   e) zieleń i  zraszacze
   f) posadzenie konstrukcji pod generator wiatrowy
   g) oświetlenie zewnętrzne
   h) monitoring

Zamawiający zapewnia:
1. bezpłatny pobór wody i energii niezbędny do wykonania przedmiotowych robót
2. niezbędną dokumentację techniczną
3. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża budowlana)

III. Warunki udziału w postepowaniu ofertowym
1. Złożenie oferty na pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy
2. Co najmniej 5 lenie doświadczenie w podobnych pracach

IV. Kryterium wyboru oferty - system oceny oferty: 
Pod uwagę brane będą jedynie oferty pełne, tj. spełniające co najmniej wszystkie wymagane punktem II niniejszego zapytania kryteria.
Ze względu na bardzo dużą wartość oferty oraz zamiar wydatkowania środków unijnych w sposób racjonalny - jedynym kryterium wyboru wśród ofert pełnych jest cena netto.
Jako najbardziej adekwatna wybrana zostanie oferta, której cena netto okaże się najniższa.
Zamówienie zostanie złożone do oferenta, który przedstawi najtańszą pełną ofertę w zakresie opracowania projektu i dostarczenia stanowiska do badania napędów dźwigowych.

V. Termin przedstawienia oferty: 
27.03.2014r., godz. 12:00

VI. Forma przedstawienia oferty: 
Pisemnie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 56 654-69-08, przesyłka pocztowa i /lub kurierska na adres siedziby Zamawiającego, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego).
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
    
VII. Warunki płatności
Do uzgodnienia – proponowane: płatność każdorazowo po wykonaniu cyklu robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dokonaniu odbioru poszczególnych prac protokołem odbioru w/w prac.

VIII. Termin ukończenia prac wykończeniowych:
Nie później niż 31.12.2014r.

IX. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
31.03.2014r. o godz. 9:00
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie. 

Wszyscy oferenci mają prawo do otrzymania, na życzenie, protokołu z wyboru oferty, aby zachować zasady jawności, przejrzystości i bezstronności.
Oferty, warunki i protokół z wyboru ofert są jawne, ale dopiero po terminie określonym w pkt. V niniejszego zapytania. Do tego czasu oferty pozostaną nieujawnione, w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, lub złożeniem ofert odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na wszelkie pytania techniczne odpowiedzi udzieli mgr inż. Michał Twerd, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.