powrót do listy zapytań

 

Toruń, 24.07.2014 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach Działania 4.1 PO IG 2007-2013, proszę o przedstawienie oferty na:

Stanowisko mobilne do badania napędu samochodu elektrycznego o mocy 60kW.

Zwracamy uwagę, iż stanowisko służyć ma do badania i wdrażania do sprzedaży układów falownikowych Beneficjenta jego konstrukcja musi umożliwić zamontowanie układu falownikowego Beneficjenta i przeprowadzanie wszelkich badań, a także powinno spełniać szereg wymagań podanych poniżej.

I. Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Stanowisko mobilne do badania napędu samochodu elektrycznego o mocy 60kW:
a) powinno być samochodem z silnikiem elektrycznym
b) preferowane jest, ale nie wyłącznie, aby projekt stanowiska był projektem polskim
c) preferowane jest, aby silnik był silnikiem polskim (polskiej produkcji)
d) stanowisko posiadać musi wystarczającą przestrzeń do zamontowania urządzeń pomiarowych (minimalnie: 2 oscyloskopy, 2 mierniki cęgowe, 2 sondy prądowe, 2 sondy napięciowe, przystawkę cyfrowo-analogową, komputer lub komputer przenośny )
e) pojazd musi być zabudowany, aby umożliwić dokonywanie pomiarów w różnych warunkach atmosferycznych
f) pojazd powinien posiadać silnik o mocy 60kW (pod uwagę brane będą także silniki, które posiadają zakres mocy np. do 60kW lub od 60kW)
g) w pojeździe zamontowana musi być ładowarka baterii, system baterii litowych oraz system ich sterowania
h) Oferent musi udostępnić Beneficjentowi wszelkie wymagane przez niego informacje na temat sterowania. Musi zapewnić Beneficjentowi możliwość zainstalowania w pojeździe własnego falownikowego systemu napędowego oraz zapewnić, w ramach ceny, pełną jego integrację ze sterowaniem. Musi przy tym dostosować posiadany przez siebie system sterowania do wymogów układu Beneficjenta. Musi ponadto zapewnić Beneficjentowi możliwość zamontowania falownikowego systemu napędowego produkcji Beneficjenta bez groźby utraty gwarancji. Przy czym Oferent zapewnić musi pełną współpracę oraz wszelką pomoc w zakresie integracji systemu sterowania.
i) Pojazd musi być na tyle duży, aby pomieścić silnik o mocy 60kW. Z tego powodu preferowane, ale nie wyłącznie wybierane, są samochody dostawcze lub gabarytów samochodów dostawczych.
j) Pojazd musi spełniać warunki dopuszczające go do poruszania się po drogach, musi spełniać warunki gwarantujące jego zarejestrowanie. Oferent zapewnić powinien w ramach ceny dostosowanie pojazdu do przepisów prawa oraz dostarczyć powinien Beneficjentowi wszelkie niezbędne pozwolenia i dokumenty dopuszczenia do ruchu.
k) Stanowisko mobilne dostarczone musi być w ramach oferty do siedziby Beneficjenta, wskazanej jako siedziba firmy w pkt I niniejszego zapytania.

III. Warunki udziału w postepowaniu ofertowym
1. Oferent posiadać musi co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie mobilności elektrycznej.
2. Oferent posiadać musi co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w tworzeniu silników elektrycznych.

IV. Kryterium wyboru oferty - system oceny oferty:
Każda oferta może zdobyć maksymalnie 100pkt, które rozdzielane będą według poniższych założeń.

1. Polski silnik (silnik produkcji polskiej) zamontowany w stanowisku mobilnym – 5pkt
2. Polski projekt stanowiska mobilnego – 5 pkt
3. Możliwość zamontowania urządzeń pomiarowych – 10pkt
4. Pojazd zamknięty, aby umożliwić dokonywanie pomiarów w różnych warunkach atmosferycznych – 10 pkt
5. Silnik o mocy 60kW – 10 pkt
6. Pojazd na tyle duży, aby pomieścić silnik o mocy 60kW i umożliwić jego pełną eksploatację – 8 pkt
7. Zamontowana ładowarka baterii – 5 pkt
8. Zamontowany system baterii litowych – 5 pkt
9. System zarządzania bateriami – 5 pkt
10. Zapewnienie dostosowania istniejącego w stanowisku mobilnym sterownika do układów falownikowych Beneficjenta oraz udostępnienie Beneficjentowi wszystkich wymaganych przez niego informacji na temat sterowania – 10 pkt
11. Umożliwienie zamontowania układu falownikowego Beneficjenta w pojeździe bez utraty gwarancji, z możliwością bezpiecznego wymontowania układu istniejącego – 10 pkt
12. W ramach ceny – pomoc w integracji systemu sterowania z układem Beneficjenta –10pkt
13. Zapewnienie niezbędnych pozwoleń i certyfikatów – 5 pkt
14. Oba stanowiska dostarczone muszą być do siedziby Beneficjenta – 2 pkt

W ocenie przyjęto system „zero-jedynkowy”. Punkty przyznawane będą w sposób następujący:
a) Jeśli oferta nie spełnia danego kryterium z punktów 1-14 – 0 pkt za dane kryterium
b) Jeśli oferta spełnia dane kryterium – maksymalna ilość punktów w ramach danego kryterium
c) Brak umieszczenia informacji o danym kryterium – 0 pkt w ramach danego kryterium
W celu uniknięcia nieporozumień lub niejasności nie będą przyznawane punkty częściowe, które mogłyby sugerować brak zachowania zasad uczciwej konkurencji.
Punkty za poszczególne kryteria (ujęte w punktach 1-14) będą następnie sumowane. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tą, która uzyskała największą ilość punktów w podsumowaniu punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

V. Termin przedstawienia oferty:
29.08.2014r., godz. 12:00

VI. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 56 654-69-08, przesyłka pocztowa i /lub kurierska na adres siedziby Beneficjenta, lub osobiście w siedzibie Beneficjenta).
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Beneficjenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

VII. Warunki płatności
Do uzgodnienia.

VIII. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
29.08.2014r. od godz. 12:00
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie.

Wszyscy oferenci mają prawo do uzyskania informacji na temat zdobytej ilości punktów zarówno przez swoją ofertę, jak i ofertę pozostałych oferentów. Mają prawo do otrzymania, na życzenie, protokołu z wyboru oferty, aby zachować zasady jawności, przejrzystości i bezstronności.
Oferty, warunki i protokół z wyboru ofert są jawne, ale dopiero po terminie określonym w pkt. V niniejszego zapytania. Do tego czasu oferty pozostaną nieujawnione, w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odpowiedzi udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.