Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań

Zakład Energoelektroniki TWERD z dniem 01.01.2010 r. rozpoczął realizację projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań”.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych. Innowacja produktowa została osiągnięta w drodze opracowania sześciu nowych produktów, które z uwagi na wymagane czynności badawcze oraz dla przejrzystości wniosku przedstawiono w formie czterech poniższych zadań badawczo - przemysłowych - Etap I:

  • Opracowanie założeń technicznych i konstrukcyjnych oraz algorytmów sterowania,
  • Zaprojektowanie i wykonanie układów modelowych,
  • Badania układów modelowych,
  • Weryfikacja i optymalizacja przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i programowych.

 

W wyniku realizacji powyższych zadań zostało opracowanych sześć produktów:

  • Typoszereg przemienników częstotliwości o zasilaniu jednofazowym, małogabarytowych, o wektorowym algorytmie sterowania, o proponowanej nazwie AFC200,
  • Przemienniki częstotliwości o zasilaniu trójfazowym, wektorowym algorytmie sterowania, sinusoidalnym poborze prądu i dwukierunkowym przepływie energii, o nazwie MFC1000,
  • Przemiennikowe zespoły generatorowe PZGS umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (generatory wiatrowe wspomagane energią słoneczną oraz bateriami akumulatorów) oraz umożliwiające jej przesyłanie do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy do 22 kW,
  • Przemiennikowy zespół napędu wentylatorów do przesyłu gazu PZWG,
  • Napęd dostawczego samochodu elektrycznego FNS,
  • Zespoły generatorowe PZGW, umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej z generatorów wodnych oraz umożliwiające przesyłanie tej energii do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy 22 – 355 kW.

 
Po realizacji zadań 1-4 Projektu zaplanowano przeprowadzenie badań rynku, celem ustalenia zasadności podjęcia działań 4.1. Wdrożenie działań 1.4 nie byłoby możliwe bez znacznych nakładów inwestycyjnych, które wykonanych w ramach działania 4.1 - Etap II Wniosku, a na który składały się wydatki doradcze i inwestycyjne. Polegały one na modernizacji procesu produkcyjnego poprzez budowę nowej siedziby firmy, zakup badawczych zestawów silnikowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń montażowych i pomiarowych w celu uzyskania optymalnych parametrów jakościowych produkowanych napędów. 

Wdrożenie projektu przyczyniło się do poprawy poziomu technologicznego i organizacyjnego firmy, zwiększając możliwości dalszego rozwoju, wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz stwarzając warunki do zwiększenia zatrudnienia.

 

Ramy czasowe:
Etap I: Działanie 1.4 – 01.01.2010 – 31.12.2012
Etap II: Działanie 4.1 – 01.01.2013 – 30.09.2015

Planowane wydatki:
Całkowity koszt realizacji Projektu – 9 048 650,00 PLN
z czego całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi:
Etap I – 3 031 100,00 PLN:
a. badania przemysłowe – 647 800,00 PLN 
b. prace rozwojowe: 2 383 300,00 PLN

Intensywność wsparcia wynosi odpowiednio:
a. 70% - co daje kwotę dofinansowanie rzędu 453 460,00
b. 45% - co daje kwotę dofinansowania rzędu 1 075 485,00

Etap II – 5 058 800,00 PLN:
Intensywność wsparcia wynosi 69,21% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę dofinansowania rzędu 3 501 160,00 PLN

W dniu 31.12.2012 roku zakończona została realizacja I-go Etapu Projektu, z którego Raport został pozytywnie zaopiniowany przez TARR S.A. pismem 978/P6/RIF/2013 z dnia 04.03.2013r.
Jednocześnie w związku z pozytywnym zaopiniowaniem I-go Etapu Projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na rozpoczętą 01.01.2013r. realizację II-go Etapu Projektu w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-04-033/09-00 UDA-POIG.04.01.00-04-033/09-00 par. 2 ust. 6. Realizacja II-go etapu zakończyła się w roku 2015.

Osoba kompetentna do udzielania informacji na temat projektu:

mgr Justyna Bieńka
tel. 56 654 60 91, 666 067 279

innowacyjna gospodarka

 

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się już teraz!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.